1
Centrum Wsparcia Rozwoju
Kompetencji Zawodowych
Przygotowanie mieszkańców subregionu
do zmian związanych z transformacją.
Slide
Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.
w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzych.
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie
Grupa docelowa projektu to
pracodawcy, przedsiębiorstwa i pracownicy
firm mających siedzibę, oddział lub filię
w powiecie wałbrzyskim lub mieście Wałbrzych.
Dzięki udziałowi w projekcie:
Minimum
300
przedsiębiorstw zostanie objętych refundacją usług rozwojowych z zakresu zielonej transformacji.
Minimum
866
pracowników (w tym minimum 442 kobiety) objętych zostanie refundacją usług rozwojowych związanych z zieloną transformacją.
Minimum
800
osób (w tym minimum 408 kobiet) uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu.